Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 33 items gevonden.

Sorteren op  

Crete 2018

Internationale wetenschappelijke conferentie over gevaarlijk en industrieel afval die voor de zesde maal wordt gehouden.

Duurzame Dinsdag 2018

Jaarlijks staat de eerste dinsdag van september in het teken van duurzaamheid, Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van de samenleving.

AO Circulaire Economie

Op de agenda van dit algemeen overleg staan onder meer de transitieagenda's en het Lap3.

European Recycling Conference

EuRIC organiseert samen met Duitse brancheverenigingen BDSV, VDM en BVSE de tweede editie van deze Europese recyclingconferentie.

'Afvalinzameling op scholen' voor gemeenten

De afgelopen jaren zijn NederlandSchoon en Rijkswaterstaat via verschillende projecten bezig geweest met de aanpak van afval en zwerfafval op scholen. Met gemeenten wordt tijdens deze bijeenkomst gekeken hoe meer scholen gescheiden afval kunnen inzamelen, snoeproutes kunnen worden aangepakt en afvallessen gedragsverandering bij leerlingen kunnen veroorzaken.

Cewep Waste-to-Energy Congress

Congres van Cewep, de Europese confederatie van afvalenergiecentrales. Deze negende editie is gericht op de circulaire economie en bevat onder meer een bezoek aan de Zabalgarbi afvalenergiecentrale.

Optimaliseren textielinzameling - stof tot nadenken!

Bijeenkomst voor gemeenten en publieke inzamelaars over het optimaliseren van de textielinzameling. Met presentatie van onderzoek van Rijkswaterstaat naar textielinzameling in zeven Europese steden.

Overheidscommunicatie Afvalscheiding

Dit is de eerste van de cursusreeks die is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die eerder de gedragscursus hebben gevolgd. Deze vervolgcursus is gericht op het concreet toepassen van de gedragskennis in communicatie met burgers. De tweede en derde bijeenkomsten zijn respectievelijk 4 oktober 2018 en 25 oktober 2018.

Plastics Packaging Conference

De tweede editie van de Plastics Packaging Conference van EuPC. Deze editie zal vooral gaan over de plasticstrategie van de Europese Commissie.

Internationaal congres batterijrecycling (ICBR 2018)

Het 23e internationale congres voor recycling van batterijen is gericht op wereldwijde wetgeving, regulering van transport en veiligheid en effectieve recycling.

Circular Cities

Bijeenkomst over de bijdrage van Europese steden aan de circulaire economie.

Recoup Plastics Recycling Conference 2018

Congres over plasticrecycling, bezien vanuit de hele keten van kunststof verpakkingen.

Levens Cyclus Analyse maken in de praktijk

Op deze lesdag leren deelnemers wat Levens Cyclus Analyse (LCA) is, en vooral: hoe een LCA te maken. Deelnemers worden gevraagd om een product te kiezen om een LCA voor te maken.

Afvalconferentie 2018

Jaarlijks congres dat ook dit jaar de transitie naar een circulaire economie centraal stelt met de afval- en recyclingsector in de hoofdrol.

Dag van de Omgevingswet

Een dag voor milieuprofessionals die te maken krijgen met de Omgevingswet. Dit is de zevende editie.

Meer waarde uit verouderde elektrische en elektronische apparaten

Workshop voor bedrijven over de waarde van hun verouderde elektrische en elektronische apparaten. De dag is met name geschikt voor bedrijven die op jaarbasis veel verouderde apparatuur hebben, zoals grote kantoren of productiefaciliteiten.

The circular nutrient economy in practice

Bijeenkomst over (kunst)mest uit afvalstoffen.

Plastics Recyclers Annual Meeting 2018

Jaarlijkse bijeenkomst van Plastic Recyclers Europe.

Paper & Beyond 2018

Cepi organiseert een nieuw evenement rondom papier, de bio-economie en circulariteit, als opvolger van de European Paper Week.

International Solid Waste Management Association (ISWA)

Het World Congress van de International Solid Waste Management Association (ISWA) is de grootste conferentie op het gebied van duurzaam afvalbeheer ter wereld. De Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur biedt tijdens de ISWA een arrangement voor deelname aan het Holland Paviljoen op de afvalmanagementexpositie, een matchmakingevenement, bedrijfsbezoeken en een netwerkreceptie.