Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 28 items gevonden.

Sorteren op  

Boekpresentatie Challenging Changes

De Nederlandse boekpresentatie van het boek Challenging Changes van Ad Lansink, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA. In zijn nieuwe boek geeft Ad Lansink aan, dat zijn ogenschijnlijk lineaire afvalhiërarchie (De Ladder van Lansink) essentieel is voor de overgang naar een circulaire economie.

Week van de Circulaire Economie

Week georganiseerd door circulairondernemen.nl waarin bedrijven kunnen ontdekken of de circulaire economie ook iets voor hen is. Bijeenkomsten voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties over circulaire oplossingen, ideeën businesscases.

Presentatie Transitieagenda's Nederland Circulair in 2050

Op 15 januari worden de transitieagenda's gepresenteerd en aangeboden aan de bewindspersonen, de voorzitters van de maatschappelijke partners en alle andere ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord vertellen aansluitend over de vervolgstappen.

International Electronics Recycling Congress 2018

Tweedaags internationaal congres over AEEA-recycling met beurs, netwerkdiner en excursie voor autoriteiten, industrie en academici. Meer dan 500 bezoekers worden verwacht.

Seminar Grenzeloos Circulair

Seminar over circulair ondernemen en samenwerking over de grens.
Deze activiteit maakt deel uit van de Week van de Circulaire Economie 2018.

Nieuwjaarsevent 2018: welkom in de nieuwe economie

Nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Met duizend gasten uit het duurzame bedrijfsleven is het vooral bedoeld om te netwerken.

Informatiebijeenkomst Mia/Vamil en Circulaire Economie

Informatiebijeenkomst van RVO.nl over wijzigingen in de Mia/Vamil, de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de mogelijkheden voor circulair ondernemen. De bijeenkomst is onderdeel van de Week van de Circulaire Economie.

Leerkring grondstoffen/ circulaire economie

Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) organiseert een leerkring grondstoffen/ circulaire economie. Deze leerkring is de voortzetting van de werkgroep zwerfafval/ grondstoffen.

Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

De onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie staan momenteel volop in de belangstelling, maar hoe kan de samenleving blijven profiteren van alles wat de natuur biedt zonder natuurlijke rijkdommen te verarmen? Die vraag staat centraal in de eerste uit een serie kenniscafés Duurzaam Ondernemen van de VVM.

Van groenafval naar grondstof

De circulaire economie vraagt ook een andere manier van omgaan met groenafval. Brancheverenigingen Stadswerk, BVOR en VHG organiseren hierover een bijeenkomst om kansen en uitdagingen te bespreken.

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Bijeenkomst van Platform31 en het College van Rijksadviseurs over opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak.

Collegereeks Circulaire Economie

Collegereeks over de circulaire economie, bestaande uit vijf colleges en een seminar. De reeks vindt plaats tussen 7 februari en 21 maart 2018.

Petcore Europe 2018

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Petcore Europe-conferentie 'Strategie voor pet in de circulaire economie'.

Bijeenkomst Afvalscheiding in de hoogbouw

Bijeenkomst over de uitdagingen omtrent afvalscheiding bij hoogbouw.

Bioket 2018

Internationale conferentie over het omzetten van biomassa in chemicaliën, biobased materialen, ingrediënten voor voeding of voer en energie, en de bijbehorende processen en technologieën.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2018

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de achttiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Afval & Recycling Industrie 2018

Een bijeenkomst voor professionals uit afval- en recycling industrie. Thema van de achtste editie is 'De keten kiest voor kwaliteit'.

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2018

Het Gemeentelijk Afvalcongres is omgedoopt tot Grondstoffencongres. Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en taken op het gebied van gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer en de mogelijkheid te netwerken.

Empack 2018

Empack is een landelijke beurs voor de verpakkingsindustrie. Tijdens deze zestiende editie zijn er vier thema's: Recycling, Materialen, Food & health safety en Agile productie.

Plastics Recycling Show Europe 2018

Evenement voor de plasticrecyclingsector in Europa, om te netwerken, kennis uit te wisselen en innovatieve technologie te laten zien.