plaatje 7277

'Duitse gemeenten verdringen private inzamelaars niet'

Commerciële inzamelaars van huisvuil in Duitsland vrezen dat zij uit de markt verdrongen worden door gemeentelijke inzamelbedrijven. In de praktijk vindt die verdringing echter niet plaats.

Nieuws

Cuijk en Boekel gunt de helft van aanbesteding afvalverwerking

plaatje 1031

Twee van de vier percelen voor de verwerking van het afval van het Land van Cuijk en Boekel zijn gegund. Voor de verwerking van keukenafval is geen geschikte partij gevonden.

Relatief meeste kwaliteitscertificaten AEEA in Nederland

plaatje 8006

In Europa wordt Nederland onder andere als voorbeeld gehouden voor een succesvolle verbetering van de kwaliteitsketen van AEEA. Nederland heeft namelijk Weeelabex verplicht gesteld.

Irado wil restafval laten nascheiden door Omrin

plaatje 6215

De aandeelhoudende gemeenten van Irado willen de afvalscheiding sterk verbeteren. Bronscheiding blijft belangrijk, maar nascheiding van het huishoudelijk restafval moet een duw in de goede richting geven.

Prijsverhoging oplossing voor voedselverspilling?

plaatje 8486

Wanneer etenswaren twee keer zo duur worden, verwacht een kwart van de Nederlanders niets meer weg te gooien. Kleinere verpakkingen en meer informatie over houdbaarheid zouden echter nog effectiever kunnen zijn.

Meer nieuws »

Artikelen

Door de ogen van... Daniël Walkot

plaatje 8902

Daniël Walkot, waarnemend directeur GAD Gooi en Vechtstreek, Bussum.

AEB in de startblokken voor nieuwe business

plaatje 8985

AEB Amsterdam wil in 2018 vier keer zoveel grondstoffen uit afval terugwinnen dan nu het geval is. Hoe? Door nascheiding van restafval en opwerking van mineralen uit bodemassen. Een stevige ambitie voor een bedrijf dat toch primair bekend staat als afvalverbrander. Directeur Jeroen de Swart heeft echter alle vertrouwen in zijn businesscase, ondanks enkele onzekerheden.

Sneller naar een circulaire economie

plaatje 8976

De omslag naar een circulaire economie gaat een stuk sneller als de overheid belangrijke belemmeringen weet weg te nemen. Daarvoor is gecoördineerde actie noodzakelijk, over alle ministeries heen en in samenspraak met het bedrijfsleven. Het Ser-advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen' geeft een gedegen voorzet. De reacties op het advies zijn positief.

Meer artikelen »