plaatje 5415

Cure moet gunning REnescience intrekken

Cure heeft de scheiding en verwerking van afval onterecht gegund aan de eigen REnescience-joint venture met Dong Energy. Er werd niet voldaan aan alle voorwaarden voor een onderhandse gunning.

Nieuws

Attero kan CPB deels volgen

plaatje 5400

Attero valt over de suggestie in het nieuwe CPB-rapport dat plastic in het gft na vermaling via compost in het oppervlaktewater belandt. Wel onderschrijft Attero net als het CPB dat de kunststofketen meer kan én moet focussen op kwaliteit.

Recycling Netwerk doet aangifte van 'poldercriminaliteit'

plaatje 9205

Recycling Netwerk heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van grootschalige milieuovertredingen met autobandenafval. Vereniging Band en Milieu noemt de aangifte "kansloos" en "een nieuw hoofdstuk in een hetze".

'Kunststof scheiden is en blijft belangrijk'

plaatje 9590

De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is succesvol, vinden het Afvalfonds, de NVRD en de VA. Maar dat er een bijstelling van het systeem nodig is, staat ook voor hen buiten kijf.

Batterijrecyclers zien toekomst zonnig in

plaatje 6197

Het merendeel van de recyclers van batterijen beoordeelt zowel de huidige economische situatie als de toekomst als goed.

Meer nieuws »

Artikelen

Vijf jaar omgekeerd inzamelen

plaatje 9684

'Van Afval naar Grondstof. Van Idee naar Aanpak. Van Betalen naar Belonen.' Dat is het opschrift van het visiedocument omgekeerd inzamelen van 8 juli 2011. Daarmee wilde Rova met het oog op de aangescherpte landelijke doelen gemeenteraden overtuigen de nieuwe inzamelmethode in te voeren.

De transitie 'omgekeerd'

plaatje 9684

“Nederlandse gemeenten zijn flink in beweging om van afval naar grondstoffen te gaan”. Waarschijnlijk heeft u zoiets de afgelopen maanden gelezen of gehoord. Zeer waarschijnlijk zelfs een aantal maal. Klinkt goed, maar is het ook zo? Niemand weet het echt, zo blijkt uit navraag. Daarom zijn we zelf gaan onderzoeken welke gemeenten de service op restafval verminderen of dat willen gaan doen. En vooral ook wat ze ervan verwachten. Ook keken we naar de voorlopers. Hoe verging het de eerste gemeenten die vijf jaar geleden de stap zetten om het inzamelen om te gaan draaien. Wat is er van hun verwachtingen terechtgekomen?

Gezuiverd zoutzuur circulair succes

plaatje 9596

Met behulp van zoutzuur verwijderen staalproducenten roest van staalplaten. Daarbij ontstaat afvalbeitszuur, een gevaarlijk goedje. Indaver wint hier voor Tata Steel met een eigen installatie schoon zoutzuur uit terug en zuivere ijzeroxide. Nieuw is dat proces allerminst, maar wel een toonvoorbeeld van een succesvol lokaal gesloten materialenkringloop.

Meer artikelen »