plaatje 10462

Bioraffinaderij Avantium stap dichterbij met start proeffabriek

Over tien jaar wordt pef-plastic op grote schaal gebruikt en draait de bioraffinaderij van Avantium in Delfzijl volop. Maar daar blijft het niet bij. Het chemiebedrijf zal dan alweer bezig zijn om de volgende generatie technologieën naar de markt te brengen die de biobased economie verder kunnen helpen.

Nieuws

Suez en Tönsmeier slepen sortering 100 kton pmd in de wacht

plaatje 9590

De aanbesteding voor het sorteren van pmd van Midwaste, HVC en de Combinatie Oost is voorlopig gegund aan Suez en Tönsmeier. Voor de sortering komt een nieuwe installatie in Zwolle.

Meer duidelijkheid over gevaarlijke stoffen in producten

plaatje 4978

Het Europees Chemicaliën Agentschap (Echa) gaat voor eind 2019 een database bouwen voor afvalbedrijven en consumenten met informatie over de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen in producten.

Overtredingen geconstateerd na inval Ter Horst

plaatje 10276

Diverse overheidsdiensten, waaronder de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), hebben een grootschalige controleactie uitgevoerd bij Ter Horst in Varsseveld. Daarbij werden diverse overtredingen geconstateerd.

HVC wil via rechter meer tijd om geurhinder te stoppen

plaatje 6485

Via de rechter wil HVC uitstel afdwingen om het geurprobleem van de vergistingsinstallatie op te lossen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) geeft het bedrijf een termijn van zes weken, HVC geeft zelf aan enkele maanden nodig te hebben.

Gemeenten investeren minder in afvalverwijdering

plaatje 9408

Van 2009 tot en met 2016 zijn de investeringen van gemeenten in afvalverwerking en -verwijdering met 14 procent gedaald. Dit komt onder meer door de crisis en minder rijksbijdragen.

Meer nieuws »

Artikelen

'Klimaatverandering kan vraag naar compost stuwen'

plaatje 10214

Compost produceren uit groenafval en gft staat niet bekend als de meest innovatieve manier van afvalverwerking. Toch heeft composteren toekomst. “De vraag naar compost kan de komende jaren weleens toenemen”, denkt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. Lector duurzaam bodembeheer Gera van Os geeft hem gelijk, maar plaatst ook kanttekeningen.

"Vergisten gaat verdwijnen"

plaatje 10376

Composteren en vergisten zijn de meest voorkomende verwerkingsvormen voor huishoudelijk bioafval. Ook voor keukenafval dat wordt ingezameld met het gft. En dat is jammer, want juist die gf-fractie biedt perspectief voor hoogwaardigere oplossingen ten behoeve van een biobased economie. Maar welke oplossingen precies? En hoe haalbaar zijn deze? Een proefproject van Circulus-Berkel en TNO geeft meer inzicht.

EC biedt maatwerk tegen plastic in zee

plaatje 10382

Geen algemeen verbod, maar verschillende maatregelen tegen verschillende soorten wegwerpplastic, dat is wat de Europese Commissie inzet in de strijd tegen plasticsoep. Ondertussen is er nog steeds de mogelijkheid van een kunststofbelasting.

Meer artikelen »