plaatje 8012

Blikjesmotie en zorgen over monitoring zwerfafval

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer broeden op een motie die staatssecretaris Van Veldhoven van IenW vraagt ook het aantal blikjes in het zwerfafval aan te pakken. Of daar de broodnodige steun voor is vanuit de coalitie is echter onzeker.

Nieuws

'Geen overeenstemming over monitoring zwerfafval'

plaatje 8131

Tijdens het statiegelddebat beloofde staatssecretaris Van Veldhoven bij de Kamer terug te komen op hoe de monitoring van zwerfafval wordt ingevuld - een essentieel onderdeel van haar statiegeldafspraak met het bedrijfsleven. Milieuorganisaties die betrokken zouden worden bij de opzet van het monitoringsprotocol, voelen zich echter niet gehoord.

Nieuwe auditsystematiek kunststofrecyclers buiten de EU

plaatje 7285

Om te monitoren of buiten de EU geëxporteerde kunststofstromen wel echt gerecycled worden, is een nieuwe auditsystematiek ontwikkeld.

VA: 'Bioplastics recyclen, niet composteren'

plaatje 1873

Biologisch afbreekbare plastics leveren geen meerwaarde voor circulaire economie, stelt de Vereniging Afvalbedrijven. Bioplastics kunnen wel gerecycled worden.

Duurzame financiering: van actieplan naar praktijk

plaatje 10088

De Europese Commissie wil het financiële stelsel hervormen ter ondersteuning van de EU-agenda voor klimaat en duurzame ontwikkeling. Na lancering van een actieplan volgt nu een high level conferentie.

Meer nieuws »

Artikelen

Bescheiden World Efficiency is “slechts het begin”

plaatje 10062

Klimaatoplossingen bestaan niet, vindt World Efficiency manager Stéphanie Gay-Torrente. Oplossingen die de impact op het klimaat verminderen wel. De afvalindustrie kan een steentje bijdragen, maar of ze thuishoren op World Efficiency “hangt wel af van de oplossingen die ze bieden.”

Naar een circulaire textielketen

plaatje 10109

Een kleine 40 procent van gebruikt textiel eindigt bij het restafval, terwijl het overgrote deel daarvan nog goed te benutten valt. Wolkat, gevestigd in Tilburg en Tanger, wil textielafval inzetten voor nieuwe mode of producten in een businessmodel waarbij ook tweedehands kleding een plaats heeft.

Handhaafbaar of drijfzand?

plaatje 4964

De rechtbank Oost-Brabant waarschuwt handhavers met een uitspraak in een zaak tussen een provincie en een groenrecyclingbedrijf voor hun verantwoordelijkheid voor een duidelijke en actuele vergunning. Als niet duidelijk is wat er precies is aangevraagd en vergund, komt deze onduidelijkheid voor risico van het bevoegd gezag en niet voor risico van de vergunninghouder.

Meer artikelen »